Enjoying fresh cucumbers from the garden.
Enjoying fresh cucumbers from the garden.