Figure 5–15. Tomato blight.
tomato blight

Mike Munster