Figure X. Squash vine borer.
Figure X. Squash vine borer.